Senior boreingeniør - Well Management Team (intern stilling)

Description:

Education:

 • Master/Bachelor i petroleumsteknologi og minst 5 års relevant erfaring.

Experience:

 • Gode kommunikasjons- og prosjektledelsesferdigheter
 • Kjennskap til NORSOK D-001 og D-010
 • Gode organisatoriske og planleggings ferdigheter
 • Evne til å jobbe i et travelt arbeidsmiljø med håndtere travle perioder intense aktivitetsperioder.
 • God kunnskap og erfaring med vanlige programvarepakker for boring og planlegging.
 • Må kunne bruke/enkelt tilegne seg kunnskap om en rekke relevante dataprogrammer.
 • Må snakke og skrive norsk og engelsk flytende

Personal qualities:

Responsibilities and work tasks:

 • Planlegge, gjennomføre og følge opp brønner som skal bores
 • Delta i utvikling og implementering av strategi for Well Management Services i Acona
 • Ansvarlig for veiledning for junior-ingeniører i Well Management Teamet
 • Delta i alle aspekter av boreprosjektarbeid, herunder teknisk arbeid, kontraktsarbeid, HMSK-aktiviteter, tids- og kostnadsanalyse og andre relaterte aktiviteter
 • Utføre konseptvalg og utarbeide boreprogrammer
 • Kontrollere at risikovurdering / analyse er riktig brukt i forhold til de strukturelle designbeslutningene
 • Støtte operasjonsteamet under utførelsesfasen
 • Delta i teknisk prosjektavslutningsarbeid, inkludert rapportering og erfaringsoverføring 
 • Endelig brønnrapportering
 • Holde seg oppdatert på nytt utstyr og nye arbeidsteknikker, og kontrollere implementering av dette når det er nødvendig for å oppnå kostnadseffektive brønner
 • Arbeid i prosjekter hos kunder
 

Contact information

kle 4930web
Elisabeth Berntsen
Recruiter
M: +47 45 85 41 36
T: +47 52 97 76 00

APPLY NOW


GDPR: Click here for more info
Laberget 24, P.B. 216
4066 Stavanger, Norway
acona logo rgb
COPYRIGHT © ACONA
NS-EN ISO 9001:2015
Laberget 24, P.B. 216
4066 Stavanger, Norway

Tel. +47 52 97 76 00
COPYRIGHT © ACONA