Sommerjobb - Offshore vurderingsarbeid og manual-oppdateringer

Description:

Vi kan tilby:
 • 6 uker sommerjobb
 • opplæring i ACES og oppfølging
 • Kontor i Jåttåvågen
 • Kantinelunsj
 • mulighet for fast ansettelse høst 2018

Education:

 • Minimum BSc (helst 4. eller 5.år) innenfor et eller flere fag som har med offshore feltutbygging å gjøre

Experience:

 • God kjennskap til MS Word, Excel og Powerpoint
 • Kjennskap til Visual Studio er en fordel
 • Må ha gode språkferdigheter i norsk og engelsk

Personal qualities:

Responsibilities and work tasks:

 • Jobbe seg igjennom logikken i Acona Cost Estimation Software(ACES) og beskrive denne i en User Manual på engelsk
 • Lage illustrasjoner i PowerPoint etter behov
 • Sette opp typiske standard utbyggingsløsninger som referanse caser til brukermanualen og beskrive disse med tekst og illustrasjoner for å støtte opp om riktig forståelse om bruken av ACES.

Contact information

kle 4930web
Elisabeth Berntsen
Recruiter
M: +47 458 54 136
T: +47 52 97 76 00

APPLY NOW

Laberget 24, P.B. 216
4066 Stavanger, Norway
acona logo rgb
COPYRIGHT © ACONA
NS-EN ISO 9001:2008
Laberget 24, P.B. 216
4066 Stavanger, Norway

Tel. +47 52 97 76 00
COPYRIGHT © ACONA