Miljørådgiver for boreoperasjoner

Location:

Stavanger

Closing date:

Deadline Open

Duration:

Consultant


Description
Acona veileder kunder gjennom alle prosjektfaser ved boreoperasjoner. Grunnet økende oppdragsmengde ønsker vi å tilknytte oss erfarne konsulenter i Stavanger til rollen som miljørådgiver. Personen vil bistå våre kunder og vårt Well Management Team med grundig og strukturert planlegging, oppfølging og rapportering for ytre miljø ved boreoperasjoner.
Education
Mastergrad eller tilsvarende innen kjemi- eller biologifag. Realkompetanse og erfaring kan kompensere for utdannelse
 
Experience
 • 5 års erfaring eller mer fra olje- og gassbransjen
 • Inngående forståelse for HMS-forskriftene for norsk petroleumsvirksomhet og relevante standarder/veiledninger og retningslinjer
 • Nettverk innenfor olje- og gassbransjen
 • Gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet
Personal qualities
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Evne til å jobbe effektivt og strukturert
 • Evne til å spille på lag, men også jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, utadvendt personlighet og motiverende adferd
Responsibilities and work tasks
 • Koordinering av underlagsstudier for ytre miljø
 • Utarbeide/koordinere og følge opp utslippssøknad
 • Bistå operatøren i dialog med Miljødirektoratet og andre myndigheter
 • Kjemikalieevalueringer og -klassifisering vha. NEMS Chemicals
 • Utarbeide substitusjonsplan for kjemikalier
 • Oppfølging av underleverandører for kjemikalier i kontrakts- og planleggingsfase
 • Seksjonsvis oppfølging og kvalitetssikring av kjemikalieinput fra underleverandører under boreoperasjon
 • Oppfølging, registrering og kvalitetssikring av data for avfall
 • Oppfølging av leverandører for kjemikalier og avfallsmottak
 • Oppsett av system for rapportering (f.eks. NEMS Accounter)
 • Utarbeide årlig utslippsrapport til Miljødirektoratet
Contact information
CV med minst to relevante referanser for stillingen kan sendes til astrid.pedersen@acona.com  
 

Apply

Name*
Email*
Mobile no*
CV/Resume upload*
Document upload
Place of residence
Additional information
Webeditor: Send mail
COPYRIGHT © ACONA
LABERGET 24,  P.B 216  - 4066  STAVANGER,  NORWAY
TEL.  +47 52 97 76 00
Privacy policy
COPYRIGHT © 2013 ACONA
LABERGET 24, P.B 216 - 4066 STAVANGER, NORWAY.
TEL. +47 52 97 76 00
Privacy policy