HMSK-koordinator for boreoperasjoner

Location:

Stavanger

Closing date:

Deadline Open

Duration:

Consultant


Description
Acona veileder kunder gjennom alle prosjektfaser ved boreoperasjoner. Grunnet økende oppdragsmengde ønsker vi å tilknytte oss erfarne konsulenter i Stavanger til rollen som HMSK-koordinator. Personen vil bistå våre kunder og vårt Well Management Team med grundig og strukturert planlegging, oppfølging og rapportering for HMSK i boreoperasjoner.
Education
Siv.ing. eller tilsvarende
Experience
 • 10 års erfaring fra olje- og gassbransjen
 • Operasjonell HMSK-erfaring, fortrinnsvis hos operatør
 • Inngående forståelse for HMS-forskriftene for norsk petroleumsvirksomhet, relevante standarder/veiledninger og retningslinjer
 • Gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Personal qualities
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet  
 • Evne til å jobbe effektivt og strukturert
 • Evne til å spille på lag, men også jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, utadvendt personlighet og motiverende adferd
 • Fleksibel ift. arbeidssted
Responsibilities and work tasks
 • Lede prosess for rigginntak
 • Utarbeide/vurdere studier (for eksempel utblåsning- og drepestudier, ROREPA, SSREPA, mm.)
 • Utarbeide søknader til myndighetene
 • Utvikle prosjektdokumenter
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Gjennomføre verifikasjonsaktiviteter
 • Organisere beredskapsarbeid
 • Være myndighetskontakt
 • Håndtere endringer, unntak og avvik
 • Rapportere og følge opp hendelser
 • Sikre erfaringsoverføring
 • Daglig oppfølging av operasjonen
Contact information
CV med minst to relevante referanser for stillingen sendes til tore.fahle@acona.com

Apply

Name*
Email*
Mobile no*
CV/Resume upload*
Document upload
Place of residence
Additional information
Webeditor: Send mail
COPYRIGHT © ACONA
LABERGET 24,  P.B 216  - 4066  STAVANGER,  NORWAY
TEL.  +47 52 97 76 00
Privacy policy
COPYRIGHT © 2013 ACONA
LABERGET 24, P.B 216 - 4066 STAVANGER, NORWAY.
TEL. +47 52 97 76 00
Privacy policy