Acona er tildelt Well Management oppdrag

21.12.2016
 

I forbindelse med at Lundin Norway med partnere i PL338 har besluttet å bore en avgrensningsbrønn på Edvard Grieg, er Acona tildelt oppdraget som leverandør av Well Management tjenesten. Planleggingsarbeidet starter omgående med operasjonsstart våren 2017.

Oppdraget innebærer at Acona vil bistå Lundin Norway i forbindelse med planlegging og gjennomføring av brønnen.  Dette gir fleksibilitet i forhold til å øke aktiviteten for en begrenset periode, og de får tilgang til et erfarent boreteam fra Acona.

 «Vi er glade for at vår satsing på å holde kjernekompetansen i Well Management teamet intakt i en krevende periode for bransjen har gitt uttelling.  Teamet som har vært involvert har vist en evne til å fokusere på effektivisering av planleggings- og boreprosessene som gjør at vi evner å gjennomføre planlegging mer effektivt for kundene våre», sier Jan Strand, leder for Well Management teamet i Acona.  Stig Hognestad, Administrerende Direktør tilføyer at Acona er takknemlige for at Lundin Norway verdsetter arbeidet og kompetansen i Acona, og at vi og har hatt anledning til å bistå i deres egne operasjoner.
 
Webeditor: Send mail
COPYRIGHT © ACONA
LABERGET 24,  P.B 216  - 4066  STAVANGER,  NORWAY
TEL.  +47 52 97 76 00
Privacy policy
COPYRIGHT © 2013 ACONA
LABERGET 24, P.B 216 - 4066 STAVANGER, NORWAY.
TEL. +47 52 97 76 00
Privacy policy