Acona tildelt rolle som alliansepartner av Centrica

02.05.2017
 

Acona har blitt tildelt kontrakt av Centrica Norge som alliansepartner for planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner.  Dette innebærer at Acona skal supplere ressurser og kompetanse knyttet til gjennomføringen av Centricas boreprogram de neste fem til syv årene.

Acona vil inngå i en allianse ledet av Centrica, hvor også andre sentrale leverandører vil være representert.  Alliansemodellen innebærer et tett samarbeid der deltakerne sammen utarbeider felles mål for det enkelte prosjekt, med en overordnet målsetning om et tett samarbeid for et vellykket sluttresultat. Prisingen er avhengig av resultatet for kunden. 

Avtalen omfatter også leveranser av personell knyttet til HMS&Q, logistikk, innkjøp og kostkontroll samt studier og analyser etter behov.

«Vi er veldig fornøyd med tildelingen av denne avtalen og alliansemodellen Centrica har valgt.  Acona ser fram til å jobbe i denne alliansen og håper at en slik omstilling kan bidra til enda mer effektive boreoperasjoner i fremtiden,» sier Jan Strand, leder for Well Management & Engineering i Acona.
 
Webeditor: Send mail
COPYRIGHT © ACONA
LABERGET 24,  P.B 216  - 4066  STAVANGER,  NORWAY
TEL.  +47 52 97 76 00
Privacy policy
COPYRIGHT © 2013 ACONA
LABERGET 24, P.B 216 - 4066 STAVANGER, NORWAY.
TEL. +47 52 97 76 00
Privacy policy