Advisor Resources

Description:

IKM Acona satser videre og bygger opp teamet rundt Consultancy for å møte aktiviteten i markedet. Vil du bli vår nye medarbeider?

IKM Acona har etablerte rammeavtaler med de største aktørene på den norske kontinentalsokkelen, og det er god aktivitet i olje- og gassmarkedet. Parallelt er vi i en fase med en satsning mot fornybar energi og andre næringer. 
 
Vi ønsker å tiltrekke oss en ny medarbeider som kan bygge videre på etablerte nettverk av kunder og konsulenter innen ulike fagområder.  
 
En Advisor Recources hos oss vil både ha ansvar for utvalgte kunder og løse oppdrag i samarbeid med teamet/recruiter slik at de økonomiske målene sikres/ nås, samt ha ansvar for å skape trivsel blant medarbeidere hos definerte kunder. 
 
Rollen må aktivt bidra til en bedriftskultur som preges av verdier som MODIG, MÅLBEVISST, TYDELIG OG ANSVARLIG. 

Vi tilbyr:
 • Fast ansettelse.
 • Fleksibel arbeidstid og pr dato også mulighet for hjemmekontor deler av uken.
 • Grundig opplæring og både teams basert og selvstendig arbeid.
 • Mulighet for stor påvirkning på egen og selskapets utvikling.
 • Sosiale og faglige arrangement.
 • Gode betingelser.
 • Parkering innendørs og sponset kantine.
 • Meget hyggelige kollegaer.

 

Education:

Relevant utdanning innen personal, økonomi, ledelse eller tilsvarende. 
 

Experience:

Minimum 5 -7 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra konsulent/ bemanningsbransjen 
God kjennskap til bemanning av oppdrag / nettverk innenfor olje- og gassbransjen, og/ eller relevante bransjer.  
God norsk og engelsk fremstillingsevne 
 

Personal qualities:

Kunne skape tillit og fremstå med troverdighet mot kunder og kandidater 
Evne til å vise empati og å tenke helhetlig 
Dyktig relasjonsbygger og trives med medarbeideroppfølging 
Aktiv, initiativrik og trives med forhandling 
Trives med salg og relasjons/ nettverksbygging 
Like å jobbe med mennesker
Resultatorientert, strukturert og selvstendig 
Fordel å være forretningsorientert og kommersiell 
Gode samarbeidsevner 
Fleksibel 
 

Responsibilities and work tasks:

Hovedansvaret for utvalgte kunder, inkludert kontinuerlig salg og markedsføring. 
Skaffe til veie, og holde på ressurser for å ivareta kundens behov og resultat(oppnåelse). 
Delta i og gjennomføre rekruttering av nye medarbeidere med særlig ansvar for utvalgte fagdisipliner.  
Motta, besvare og følge opp forespørsler fra utvalgte kunder. 
Følge opp kontrakter og avtaler mht. forlengelse og ratejusteringer. 
Forberede og gjennomføre kontraktsforhandlinger. 
Gjennomføre statusmøter. 
 

Contact information

Runar
Runar Thorsen
Manager Resources
M: runar.thorsen@ikm.no
T: +47 918 56 733

APPLY NOW


  GDPR: Click here for more info
  GDPR