Operasjonsplanlegger

Description:

På vegne av en kunde er vi på jakt etter en Operasjonsplanlegger. Rollen innebærer å administrere og oppdatere ulike planer (langsiktig hovedplan (1-6 år), operasjonsplan (0-90 dager) og arbeidsordreplan (0-4 uker)) for installasjonene.
Varighet: 15.08.2019 - 15.06.2020
Lokasjon: Nord Trøndelag - Stjørdal

Education:

 • Ønsker personell med minimum bachlorgrad 

Experience:

 • Erfaring med Safran Projects 
 • Erfaring med SAP 
 • Helst med erfaring fra olje og gassindustrien 

Personal qualities:

 • Gode kommunikasjonsevner (på norsk) 

Responsibilities and work tasks:

 • Etablere og vedlikeholde av planer i Safran Projects 
 • Sørge for utarbeidelse av planer
 • Fasilitering av planmøter med relevante aktører inn mot innstallasjonene
 • Kvalitetssikring av input til plan og risikostyring
 • Koordinering mellom involverte aktører
 • Bidra til implementering, brukerstøtte og vedlikehold av felles planstruktur/-hierarki og planverktøy/datasystemer
 • Bidra til utvikling av beste praksis innen planlegging og vedlikeholdsstyring, herunder evaluering av plangjennomføring i samarbeid med driftsorganisasjonen offshore 

Contact information

Aimee Ryan
Recruiter
M: +47 978 75 288
T: +47 52 97 76 00

APPLY NOW


GDPR: Click here for more info
Laberget 24, P.B. 216
4066 Stavanger, Norway
COPYRIGHT © ACONA
NS-EN ISO 9001:2015
Laberget 24, P.B. 216
4066 Stavanger, Norway

Tel. +47 52 97 76 00
COPYRIGHT © ACONA