Prosjektstyrer

Description:

På vegne av en av våre kunder er vi på jakt etter en prosjektstyrer.

Varighet: ASAP - antatt til 2024.
Lokasjon: Arbeidssted er Porsgrunn, og noe reisevirksomhet må påregnes.
 

Education:

 •  Relevant utdannelse på Masternivå eller tilsvarende

Experience:

 • Erfaring med nettverksplanlegging og rapportering av større industri eller offshore prosjekter.
 • Erfaring med planlegging og oppfølging av store EPCI prosjekter (gjerne erfaring med prosjektstyringsprogrammet SAFRAN)
 • Erfaring med prosjektoppfølging og rapportering på vegne av byggherre / prosjekteier
 • Erfaring med risikostyring, gjerne med bruk av OMEGA PIMS 

Personal qualities:

 • Strukturert, systematisk og resultatorientert
 • Evne til å se helhet og tenke langsiktig
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God rolleforståelse
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Responsibilities and work tasks:

 • Lede prosjektets leveranser innen prosjektstyring, inkludert budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, risikostyring, prosjektregnskap og månedsrapport i samsvar med avtaler, styrende dokumenter og relevant regelverk
 • Bistå i å utvikle, vedlikeholde og anvendeet system for prosjektstyring i henhold til godkjent mandat og mål
 • Innhente, systematisere, sammenstille og analysere de eksterne prosjekt-aktørers tidsplaner og budsjetter (tid og kost) – så vel som deres faktiske fremdriftsdata og kostnader.
 • Evaluere Tilskuddsmottakernes prosjektstyringssystemer
 • Vurdere konsekvenser av forsinkelser og endringer i arbeidsomfang
 • Definere kritisk linje i plan og utarbeide trender og analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader med anbefalte korrigerende tiltak
 • Forankre og formidle planer og rapportere status, analyser og trender.
 • Forberede saker for OEDs styringsgruppe (sammen med PL og teamet)
 • Etablere dokumenter og sørge for bidrag fra GN organisasjon i rapportering til OED, GN ledelse og GN styret
 • Bidra til å «fange» og dokumentere læring og erfaringer fra arbeidet med CO2-lagring i Langskip, for videre kunnskapsdeling.
 • Lede prosjektets risikostyringsprosess, herunder å identifisere og håndtere risiko og muligheter knyttet til blant annet HMS, kvalitet, kostnader og gjennomføringstid.
 • Vurdere kost, fremdrift og risiko konsekvenser ved forslag til prosjektendringer og komme med anbefalinger
 • Støtte GN kostkontroller og forstå og rapportere på kostnader
 • Etablere og sørge for at månedsrapport til OED ferdigstilles.
 • Delta i møter med Støttemottakere og Myndigheter
 • Bidra med utarbeidelse av formelle dokumenter og korrespondanse i forbindelse med oppfølgingen av Langskip

Contact information

Runar
Runar Thorsen
Advisor Consultancy Services
M: +47 918 56 733
T: +47 52 97 76 00

APPLY NOW


  GDPR: Click here for more info