Staff position: Miljørådgiver miljørisiko og oljevernberedskap

Description:

Som følge av Acona sin vekst og positive markedsutvikling så  ønsker vi å styrke vårt team med flere gode medarbeidere ved vårt kontor i Oslo. Acona er en ledende leverandør av tjenester til olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Vi tilbyr konsulenttjenester for hele verdikjeden innenfor disiplinene boring og brønn, undervannsteknologi, brønnekspertise, feltutvikling og helse, miljø og sikkerhet.

 

Education:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen biologifag eller andre realfag

Experience:

 • Minimum fem års relevant yrkeserfaring.
 • Erfaring fra arbeid med kvantitative risikoanalyser, oljedriftsmodellen OSCAR eller tilsvarende
 • Gode ferdigheter i Excel og ArcGIS
 • God kjennskap til HMS-forskriftene for norsk petroleumsvirksomhet og relevante standarder/veiledninger og retningslinjer
 • God kjennskap til norsk oljevernberedskap
 • Nettverk innenfor olje- og gassindustrien
 • Gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Erfaring fra olje- og gassindustrien er en fordel, men personell med relevant erfaring fra andre bransjer og/eller riktig faglig bakgrunn og personlige egenskaper vil også vurderes.

Personal qualities:

 • Analytisk
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet  
 • Selvstendig, med evne til å jobbe effektivt og strukturert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, utadvendt personlighet og motiverende adferd

Responsibilities and work tasks:

Vår avdeling for ytre miljø utfører kvantitative miljørisikoanalyser og oljevernberedskapsanalyser for olje- og gassindustrien. Vi er på utkikk etter erfarne rådgivere som kan utarbeide analyser og følge opp prosjekter når vi bistår våre kunder med underlagsstudier for utslippssøknader etter forurensningsloven.
Den som ansettes vil bidra i prosjektleveranser, metode- og tjenesteutvikling, samt kundeoppfølging i vår fagavdeling for miljørisiko og oljevernberedskap i Oslo.

Contact information

Ryan%20Profilbilde
Aimee Ryan
Recruiter
M: +47 978 75 288
T: +47 52 97 76 00

APPLY NOW


GDPR: Click here for more info