02.November.2020

Acona har utarbeidet en rapport for å gi en oversikt over aktiviteter med fare- og ulykkesrisiko i fjerningsprosjekter

Acona har utarbeidet en rapport for å gi en oversikt over aktiviteter med fare- og ulykkesrisiko i fjerningsprosjekter
Rapporten er utarbeidet av Acona på oppdrag fra Petroleumstilsynet for å gi en oversikt over aktiviteter med fare- og ulykkesrisiko i fjerningsprosjekter.

Dette er beskrevet ved å identifisere risikoelementer og risikoreduserende tiltak i forbindelse med avslutning av aktiviteten og fjerning av overbygningen på faste olje og gassinstallasjoner. De tre vanligste fjerningsmetodene som brukes på norsk sektor er dekket.

Beskrivelsen følger de naturlige fasene i et fjerningsprosjekt og begynner med de siste årene i driftsfasen og inkluderer fjerning av overbygning.

Rapporten gir også en oversikt over noen av de hendelsene som har forårsaket personskader eller har hatt potensiale for dette, samt en betraktning om omfang av vedlikehold av plattformen i påvente av at fjerningsaktiviteten kan starte.

Les rapporten her:

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/prosjektrapporter/2020/aktiviteter-med-fare-og-ulykkesrisiko-i-fjerningsprosjekter/