30.November.2020

Acona og partnere inngår rammeavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter områdene vedlikeholdsstyring, prosjektstyring og oppfølging av prosjekter i alle faser av petroleumsvirksomheten
Acona og partnere inngår rammeavtale med Petroleumstilsynet
Arbeidet kan omfatte vurderinger og utviklingsarbeid innen vedlikeholdsstyring og gjennomføring av alle typer prosjekter i petroleumsvirksomheten,‏‏‎‏‎‎‬‏‏‪‏‏‪‪‬‏‬‎‎‎ herunder selvstendige utbyggingsprosjekter, modifikasjonsprosjekter, levetidsforlengelser og tie-ins.

Acona har i de siste år utført flere oppdrag for Petroleumstilsynet og denne avtalen gir Acona mulighet for å levere også i de neste 2 årene, med en opsjon for forlengelse. ORS Consulting, PXO og KPMG er partnere i denne avtalen.