22.October.2021

Bengt Bjørnsson Hope blir ny daglig leder i IKM Acona / Bengt Bjørnsson Hope is appointed as the new CEO of IKM Acona

Bengt Bjørnsson Hope blir ny daglig leder i IKM Acona / Bengt Bjørnsson Hope is appointed as the new CEO of IKM Acona
Bengt Bjørnsson Hope overtar fra Stig Hognestad som ny daglig leder i IKM Acona. Bengt kommer fra stillingen som leder av forretningsutvikling og feltutvikling i IKM Acona
Han har over 30 års erfaring fra tekniske og administrative lederstillinger i næringslivet, nasjonalt og internasjonalt. Han har en Executive Master i Business Administration og er ingeniør i elektronikk og IKT.
«Bengt er en marked og salgsorientert leder som vil videreutvikle selskapet i kraft av en aktør som er kjent i markedet for sin tunge ingeniør og spesialistkompetanse innen energisektoren og ytre miljø, inklusiv omstillingen inn i det grønne skifte. Bengt er engasjert og drivende og kan vise til gode resultater i tidligere stillinger», sier styreleder og konsernsjef i IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad. 

--------------------
Bengt Bjørnsson Hope is appointed as the new CEO of IKM Acona. Bengt comes from the position as head of Business Development and Field Development in IKM Acona. He has over 30 years of experience from technical and administrative leadership positions, nationally and internationally. He has an Executive Master in Business Administration and is an engineer in electronics.
«Bengt is a market and sales-oriented leader who will further develop the company as a player, known in the market for its engineering and specialist expertise in the energy sector, in the energy transition ahead of us. Bengt is very committed and have demonstrated good results in previous positions ", says chairman of the board and CEO of IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad.