03.April.2020

Er din virksomhet forberedt?

Korona krise og oljeprisfall
Er din virksomhet forberedt?
Korona krise og oljeprisfall er utfordrende for samfunnet, konsekvensene er enorme for både mennesker og økonomi. Risikoen øker for at egen virksomhet blir truffet av sykdom og karantene, usikkerheten vokser både i organisasjoner, etater og bedrifter.

Vi i ACONA jobber kontinuerlig med risiko og risikoforebyggende tiltak hos våre kunder i olje og energisektoren. Denne kompetansen er like relevant for offentlige virksomheter samt andre selskaper innen infrastruktur og energi, vi kan bistå med rådgivning og ulike risiko og sårbarhetsanalyser, bemanningsanalyser og kontinuitetsplanlegging under svært skiftende forutsetninger.
Vi har mange års erfaring med risikostyring, beredskap og sikkerhetsforebyggende tiltak, erfaring som kan bidra til å trygge virksomheter og etater mot økende risiko og usikkerhet.

Ta kontakt med Thomas Hebo hvis du ønsker mer informasjon.