23.May.2019

FOU-prosjektet MUV på nasjonal vannmiljøkonferanse

Acona og Ranold utvikler programvareapplikasjon for landbassert industri med erfaringer fra offshorevirksomheten
FOU-prosjektet MUV på nasjonal vannmiljøkonferanse
Nasjonal vannmiljøkonferanse ble avholdt 26-28 mars. Konferansen samlet Vann-Norge til en bred konferanse om forskning, vannrelaterte spørsmål, utfordringer, nettverksbygging og oppstart for neste runde for oppdatering og justering av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Acona og Ranold var med på konferansen med både presentasjon og poster hvor vi fortalte om prosjektet og fikk innspill i postersesjonen etter presentasjonen.

FoU-prosjektet «miljøfaktor for utslipp til vann» støttes av Norges Forskningsråd, og har som mål å utvikle en interaktiv programvareapplikasjon som samler informasjon om vannforekomstene. Den skal også beregne influensområdet og påvirkning fra ett eller flere ulike utslipp til vann. Dette er en høyaktuell problemstilling for industrier, renseanlegg og deponier, som alle må forholde seg til gjeldene utslippsregelverk og vannforskriftens krav om miljømåloppnåelse

Informasjon om møtet og prosjektet ligger i lenker nedenfor:
Nasjonal vannmiljøkonferanse, Forskningsdagen

Abstrakt ser du her og poster her