07.February.2022

IKM Acona har gjennomført en studie for Petroleumstilsynet om hvilke indikatorer som kan brukes til å identifisere HMS-utfordringer for sikker oppstart og drift i utbyggingsprosjekter i petroleumsvirksomheten

IKM Acona har gjennomført en studie for Petroleumstilsynet om hvilke indikatorer som kan brukes til å identifisere HMS-utfordringer for sikker oppstart og drift i utbyggingsprosjekter i petroleumsvirksomheten